Alla kontaktuppgifter

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökan och antagning
010-498 48 08

Måndag – Torsdag
13.00 – 14.00

 

Fredag
11.00 – 12.00

 

 

Övriga frågor
010-498 48 00

Måndag – Fredag
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@skys.se

Kontakta oss

Operativt ansvarig

Martin Axelsson

martin.axelsson@skys.se
070-644 48 44

Operativt ansvarig

Bengt Wahlstedt

bengt.wahlstedt@skys.se
070-536 64 67

Verkställande ledamot

Göran Arveståhl

goran.arvestahl@skys.se
070-580 16 18

Administratör

Marie Johansson

marie.johansson@skys.se
010-498 48 04

Administratör

Linnéa Marksved

linnea.marksved@skys.se

Kommunikatör

Marim Shamasha

marim.shamasha@skys.se
010-498 47 95

Utbildningsledare

Anna Belinki

anna.belinki@nercia.se
076-000 63 24

Utbildningsledare

Anna Sevon

anna.sevon@skys.se
070-594 93 00

Utbildningsledare

Anders Bergman

anders.bergman@skys.se
070-675 27 77

Utbildningsledare

Edit Gado

edit.gado@skys.se
070-622 09 95

Utbildningsledare

Ella Lilja

ella.lilja@skys.se
070-747 51 24

Utbildningsledare

Katarina Martinsdotter-Frohm

katarina@tcc.se
070-632 07 10

Utbildningsledare

Kjell Bergman

kjell.bergman@skys.se
070-980 16 72

Utbildningsledare

Richard Löwnertz

richard.lownertz@skys.se
070-511 86 37

Utbildningsledare

Sara Willner Norén

sara@tcc.se
073-092 59 83

Utbildningsledare

Sofia Antonsson

sofia.antonsson@skys.se
070-777 96 29

Utbildningsledare

Tommy Horvath

tommy.horvath@skys.se
073-357 15 59