Utbildningar inom stiftelsen SKY – för dig med funktionsvariation

Många företag, kommuner och Regioner i Sverige har under lång tid haft svårt att rekrytera kompetent personal inom ett flertal yrken. Det är stor brist på drifttekniker, processtekniker inom såväl processindustri och den allt viktigare kraft/värme-branschen.

Det råder även stor brist på kvalificerade tekniker inom VA-verken (vatten- och avloppsverken) i Sverige och många tjänster som rörnätstekniker är vakanta. Bristen på rörnätstekniker blir allt allvarligare med det förändrade klimatet. Det finns idag drygt tjugotalet yrken där det är stor eller mycket stor brist på kompetenta medarbetare.

För många av dessa bristyrken finns yrkeshögskoleutbildningar som ger tillräcklig kompetens för yrket redan efter ett till två års studier. Tyvärr är det inte lätt att fylla utbildningarna med kvalificerade studerande. Många som är intresserade av en utbildning söker inte på grund av rädsla att inte klara av studierna.

Jobb med funktionsnedsättning och hörselnedsättning

Tecken & Tolk Sverige AB har bedrivit professionell tolkning för personer med olika grad av hörselvariationer sedan 2004. Varje år möter vi många som valt att ta sig an utmaningen att utbilda sig inom yrkeshögskolan och på så sätt gå en ljus framtid till mötes. Många av dessa har en eller ett par teckentolkar med sig varje undervisningsdag under hela utbildningstiden och genom teckentolkningen kunnat skaffa sig det drömyrke de valt. 

Har man hörselnedsättning eller någon annan funktionsvariation har man rätt att få det stöd som behövs för att kunna skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Systemet är utformat att utbildningsanordnaren hjälper till att skaffa fram det bästa och personligt utformade stödet för varje studerande med särskilda behov.

Studera med hjälp av teckenspråkstolk 

Det är enkelt att få stödet man behöver. Anmäl till kursansvarig att du har behov av tolk. De löser både det ekonomiska och ser till att boka en eller två teckentolkar. Tolkarna finns sedan tillgängliga under hela studietiden och tolkar inte bara de lektioner/föreläsningar som är schemalagda utan även på raster, vid grupparbeten, och närhelst vi behövs för att kommunikationen mellan dig och dina hörande kursare, lärare, personal på utbildningsplatsen ska fungera. Tolken finns för att det du säger ska nå fram till alla och givetvis för att du ska kunna hänga med och vara ”en i gänget”.

Fakta om tolkning:

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan hörande, döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Tolken simultantolkar vilket gör att talaren kan prata eller teckna som vanligt. Tolken återger vad som sägs i jag-form.

En grupp av tolkar väljs ut för att passa både student och utbildning så bra som möjligt. Flera tolkar förhindrar sårbarhet som kan uppstår om en tolk blir frånvarande. Med flera tolkar i en grupp säkerställer teckentolken/teckentolkarna att du som student får kontinuitet och stabilitet under hela din utbildningstid.

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se