Framtidsyrken – vad ska jag satsa på?

Att välja rätt utbildning är ett av de viktigaste valen du kan göra i livet. Det är viktigt att börja studera ett ämne eller område som du verkligen är intresserad av – så att du har ork att arbeta med det under en längre period.

En utbildning på yrkeshögskola behöver nödvändigtvis inte definiera hela ditt yrkesliv. Hur du trivs på arbetet beror på många underliggande faktorer. En yrkesutbildning är en bra grund att stå på, där det finns stor potential för personlig utveckling och möjligheter till jobb i framtiden.

Akademiker har i regel hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet i jämförelse med andra grupper på arbetsmarknaden. Men även en akademiker kan drabbas av arbetslöshet, speciellt i början av karriären. En yrkesutbildning är däremot betydligt mer stabil då SKY anpassar utbildningarna utifrån framtidens behov.

Vilka är framtidsjobben?

Arbetsförmedlingens nya rapport lyfter yrken där det kommer att uppstå en personalbrist under 2018, och fem år framåt. För yrken på högskolenivå rör det sig om lärare, sjuksköterskor, civilingenjörer och IT-specialister.

I de övriga nivåerna lär det vara brist på bland annat undersköterskor, elektriker och kockar. Dessa är framtidsyrken, och det bör vara lite konkurrens de kommande åren. Arbetsförmedlingen menar på att framtidsutsikterna för flertalet yrken skulle ha sett bättre ut om studie- och yrkesvägledare varit mer strikta med att leda personer till utbildningar som faktiskt leder till arbete.

Framtidsprognoser är kvalificerade gissningar

Det finns mängder av faktorer som räknas in när du framställer en prognos för arbetsmarknaden. Eftersom de kan slå fel är det viktigt att vara uppmärksam på antaganden som anses vara osäkra. Därför är det viktigt att fastställa de största osäkerhetsfaktorerna.

Ha i åtanke när du läser listan nedtill att detta endast rör sig om en prognos. Prognoser är kvalificerade gissningar och går inte att säkerhetsställa till hundra procent.

Saco har flertalet olika förbund, som arbetar med att uppskatta prognoser – och osäkerheten kring dem. De ligger på en skala mellan 1 och 5. Värdet 1 innebär en låg grad av osäkerhet, och 5 innebär en hög grad av osäkerhet kring prognosen.

Lista på framtidsyrken

 • Apotekare (3)
 • Arbetsmiljöingenjör (3)
 • Arbetsterapeut (2)
 • Audionom (2)
 • Biomedicinsk analytiker (2)
 • Diakon (2)
 • Djursjukskötare (3)
 • Fysioterapeut (2)
 • Inredningsarkitekt (1)
 • It- och datautbildad (3)
 • Kemist (4)
 • Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6 (2)
 • Matematiker och statistiker (3)
 • Officer (3)
 • Optiker (4)
 • Planeringsarkitekt (1)
 • Präst (1)
 • Receptarie (2)
 • Skolledare (1)
 • Socionom (1)
 • Speciallärare och specialpedagog (2)
 • Studie- och yrkesvägledare (3)
 • Tandhygienist (2)
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan (2)
 • Ämneslärare årskurs 7–9 och i gymnasieskolan (3)

 • Källa: Saco

Framtidsyrken genom SKY

En utbildning på högskola eller universitet kan vara krävande. De flesta studier kräver ett stort engagemang och ett intresse för den akademiska världen. En utbildning på SKY är däremot betydligt mer yrkesanpassad och praktisk – och leder i de allra flesta fall till arbete efter studietiden. Cirka 90 % får jobb efter avslutad utbildning.

En stor anledning till detta är att praktiken, eller LIA-perioden, oftast sker på externa arbetsplatser hos företag som SKY har ett samarbete med.

Det råder en stor osäkerhet inom flera områden på universitetsnivå, där det är säkrare med utbildningar från SKY. Här nedtill listar vi våra utbildningar, och hur prognosen ser ut i framtiden. Om du är osäker på vad du ska plugga kan du läsa mer i denna artikel.

Lokförare

Lokförare är idag ett säkert framtidsyrke. Idag är det runt 4 500 anställda lokförare i Sverige. Arbetsförmedlingen bedömer att de som väljer att plugga till lokförare kommer att ha goda utsikter för arbete i framtiden. Sverige har en god utveckling inom industrin, vilket gör att det skapas en efterfrågan på person- och godstransporter.

Medelåldern är relativt hög bland lokförare, vilket innebär att de som går i pension behöver ersättas inom en snar framtid. Lokförarutbildningen är 60 veckor lång här på SKY, CSN-berättigad, och ger dig mycket goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Drifttekniker

Runt 8 000 personer arbetar som drifttekniker idag. Arbetsförmedlingen bedömer situationen för arbetssökande drifttekniker som positiv. Arbetstillfällen varierar dock beroende på vilken region du söker i. Förutsättningarna för arbete i Norrbotten ser inte så ljusa ut, samma gäller för västernorrland, Jämtland och Dalarna. I övriga delar i landet ser det betydligt mer positivt ut.

Utbildningen för drifttekniker är 80 veckor lång på SKY, och CSN-berättigad. Precis som med lokförare så är medelåldern hög för de arbetande inom sektorn – vilket medför att en stor mängd anställda kommer att gå i pension de kommande åren. Detta skapar flertalet arbetstillfällen för de som studerat till att bli drifttekniker.

Fler framtidsjobb från SKY

Förutom de ovan nämnda i artikeln så erbjuder SKY flertalet andra utbildningar med goda framtidsutsikter. Anledningen till att vi har listat just dessa är att Arbetsförmedlingen har gjort prognoser på just dessa yrkesgrupper – sett utifrån personer som går i pension och vart det finns en brist. Våra andra utbildningar är även de ett recept för framtidsjobb.

Vi har som mål att sätta våra studerande i arbete efter att utbildningen är färdig, och som sagt. Mer än 90 % av de som läser en utbildning på SKY får ett jobb efteråt. Framtidsyrken finns på SKY.

Se din SKY-utbildning som en investering

En utbildning är i de allra flesta fall en stor investering, både i tid och pengar. Detta är något som många inte reflekterar över. Att få en avkastning på en utbildning betyder olika saker för olika typer av människor. Vissa vill lära sig nya saker och utvidga sina tankesätt. Andra vill ägna sig åt sitt drömyrke, och en tredje drömmer om trygghet och en bra lön.

Värdet av en utbildning är individuell, och det finns inget övergripande svar som gäller för alla personer. När du funderar över vilken framtidsyrke du är intresserad av är det bra att bilda sig en bredare kunskap kring hur arbetsmarknaden kan tänkas se ut efter studietiden. Både arbetsförmedlingen och Saco gör prognoser som ger dig en överblick om framtiden.

Om framtidsprognosen ser dyster ut

Utbildningarna som SKY erbjuder ledar som sagt i de allra flesta fall till arbete efter studierna. Men skulle du välja en annan typ av utbildning är det viktigt att tänka igenom vad utbildningen har för värde för just dig. Ta i beaktning olika nackdelar, flytt till annan ort, lön och anställningsgrad. Ställ det sedan mot fördelarna. Bara för att en prognos ser dyster ut behöver det inte betyda att det inte går att få arbete.

Bilda dig en överblick kring vilka utbildningar som SKY erbjuder – framtiden ser ljus ut för de som läser en utbildning hos oss.

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se