Lärande i arbete (LIA)

LIA är ett begrepp som är synonymt med yrkeshögskolor. LIA står för lärande i arbete och det innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Lärlingsutbildningar skiljer sig mot andra typer av utbildningar då du som student får en nära kontakt med en arbetsgivare. 96% av studenterna som läser på SKY går direkt ut i arbete efter avslutad studietid.

På SKY tycker vi det är viktigt att du som elev blandar teoretiska moment med praktiskt arbete. Det förankrar utbildningen i verkligheten, och gör att du kan knyter kontakter som är viktiga för arbetslivet. Alla utbildningar på SKY har en LIA-praktik som ett moment i programmet. Utbildningarna är skräddarsydda för att uppfylla krav på kompetens som efterfrågas i respektive bransch.

Längden på LIA-perioden varierar en aning beroende på vad du läser. Det vanliga på en lärlingsutbildning är att 25% består av LIA, och resterande 75% är teoretiska moment. Lokförarutbildningen har en lite längre period av lärande i arbete, som består av 37% LIA-praktik på en arbetsplats.

Tänk på att du även är försäkrad under din LIA-period. Precis på samma sätt som när du går i skolan – och det gäller även från och till arbetsplatsen.

Handledaren på din LIA-praktik

När du gör din lärande i arbete-period får du möjlighet att under handledning vidareutveckla de kunskaper som du har lärt dig under studietiden. Du kommer in i en verklig arbetsmiljö, där du får känna på hur det faktiskt är att arbeta som det du valt att studera till.

Detta gör att du får erfarenhet och kunskaper om ditt yrke redan innan utbildningen är avslutad. Detta är en mycket viktig framgångsfaktor som spelar en avgörande roll när du får anställning på ett företag.

Under LIA-perioden i din lärlingsutbildning är det handledaren på arbetsplatsen som ska se till att studenten får uppgifter som stämmer överens med målen i kursen. Du förväntas delta i arbetet och vara med i arbetslag, projekt och andra delar av verksamheten. Målet är hela tiden att du ska utvecklas och skaffa erfarenheten under LIA-praktiken.

Det är viktigt att både arbetsgivaren och du som student känner att samarbetet är meningsfullt. Handledaren hjälper dig med dagliga arbetsuppgifter och utvecklar de teoretiska kunskaperna du har lärt dig under studietiden.

Handledaren som du blir tilldelad ska ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att ta emot en LIA-elev, någonting som vi på SKY är mycket noggranna med. Vi säkerhetsställer kompetensen hos handledaren så att denne ska ge dig så bra förutsättningar som möjligt under din lärlingsperiod. Om det visar sig att handledaren inte fysiskt kan närvara tillräckligt på din arbetsplats bör en ny handledare utses.

Lärlingsutbildning leder till arbete

Det är statistiskt belagt att hela 96% av studenterna som läser på SKY får arbete efter avslutad utbildning. Detta är bland annat tack vare LIA-praktiken. SKY är en branschledande utbildare som samarbetar med olika företag och koncerner som årligen behöver anställa flera medarbetare.

LIA-praktik innebär ett gynnsamt arbete från två parter, både arbetsgivare och dig som student. Genom att ta emot LIA-praktikanter får företag och organisationer tillgång till kompetenta studenter som i slutländan kan bli medarbetare efter sin utbildning.

När du utför ditt moment av lärande i arbete ute i fält blir du utbildad i skarpt läge. Dina teoretiska kunskaper kommer att ligga som en bra grund för att utföra arbetsuppgifterna på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. När du har slutgjort din LIA är du redo för arbetslivet.

LIA för dig som student

LIA-praktik är ett förberedande moment inför det riktiga arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av arbete ute på ett riktigt företag eller organisation. Genom handledning får du en möjlighet att praktiskt utföra de moment har har läst om i din teori. Du får pröva på din framtida yrkesroll redan innan utbildningen är avslutad.

Lärande i arbete kan göras på antingen ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att prova på att arbeta på olika arbetsplatser.

Några av fördelarna med LIA är att du får:

  • en introduktion till branschen.
  • arbetslivserfarenhet.
  • en förståelse för yrkesrollen och krav på kompetens som krävs.
  • kontakter som i de flesta fall leder till arbete efter examen.

I våra lärlingsutbildningar får du prova på branschen och utföra riktiga arbetsmoment. Du ökar din förståelse för yrkesrollen och branschen. Detta gör att du blir en eftertraktad resurs på arbetsmarknaden när du är färdig med utbildningen.

Under din praktikperiod skriver du en LIA-rapport

Du är inte helt befriad från teoretiska moment under din LIA-period. Det teoretiska ligger som grund för de arbetsmoment du förväntas slutföra, och det är viktigt att reflektera över arbetsplatsen och dina uppgifter efter avslutad LIA.

En LIA-rapport är en form av kortare uppsats där du beskriver din arbetsroll på företaget eller organisationen du utfört din LIA på. Dessa rapporter går ut på att skapa en frågeställning som du sedan undersöker och svarar på med hjälp av en metod. Utformningen liknar i mångt och mycket hur en gammal, hederlig uppsats eller PM är uppbyggd.

I LIA-rapporten undersöker du en eller flera aspekter där du utfört din LIA-period. Det kan exempelvis handla om en typ av analys över en företagsstruktur eller liknande. Du utför analysen och sammanställer sedan vad du kommer fram till i din rapport.

Lärande i arbete på SKY

På vår utbildningssida hittar du ett utbud av yrkesförberedande utbildningar som alla innefattar en period av LIA-praktik. Vi samarbetar med branschledande organisationer och företag för att säkerhetsställa att utbildningarna håller hög relevans för respektive yrkesområde.

Lokförarutbildningen har den längsta LIA-perioden, som är 37% av studietiden – till skillnad mot 25 % på de andra utbildningarna som exempelvis logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik och redovisningsekonom.

Genom att slutföra en lärlingsutbildning på SKY får du mycket goda chanser till jobb direkt efter avslutad utbildning. Här listar vi framtidsjobben, och vilka som Saco anser vara några av de säkraste korten när det kommer till val av yrke. Kolla även in vår artikel om studieteknik, som kan bli en extra hjälp på vägen under dina studier, och när du skriver din LIA-rapport.

Lycka till med valet av utbildning!

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se