Lärande i arbete (LIA)

LIA är ett begrepp som är synonymt med yrkeshögskolor. LIA står för lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Lärlingsutbildningar skiljer sig mot andra typer av utbildningar då du som studerande får nära kontakt med dina framtida arbetsgivare. Något som kan ge dig en väg in i branschen redan under din studietid!

På Yrkeshögskolan SKY tycker vi det är viktigt att du som studerande blandar teoretiska moment med praktiskt arbete. Det förankrar utbildningen i verkligheten, och gör att du kan knyter kontakter som är viktiga för arbetslivet. Alla våra utbildningar har LIA-praktik som ett viktigt moment i programmet. Utbildningarna är skräddarsydda för att uppfylla krav på kompetens som efterfrågas i respektive bransch. På så sätt får du kunskap för att kunna ta dig vidare!

Längden på LIA-perioden varierar en aning beroende på vad du läser. Det vanliga på en lärlingsutbildning är att 25% består av LIA, och resterande 75% är teoretiska moment.

Viktigt att veta är att du även är försäkrad under din LIA-period. Precis på samma sätt som när du går i skolan – och det gäller även från och till arbetsplatsen.

Handledaren på din LIA-praktik

När du gör din lärande i arbete-period får du möjlighet att under handledning utveckla de kunskaper som du har lärt dig under studietiden. Du kommer in i en verklig arbetsmiljö där du får känna på hur det faktiskt är att arbeta som det du valt att studera till.

På så sätt får du erfarenhet och kunskaper om ditt yrke redan innan utbildningen är avslutad. Något som är en mycket viktig framgångsfaktor och som kan spela en avgörande roll när du får anställning på ett företag.

Under LIA-perioden är det handledaren på arbetsplatsen som ska se till att du som studerande får uppgifter som stämmer överens med de mål som kursen innehåller. Du förväntas delta i arbetet och vara med i arbetslag, projekt och andra delar av verksamheten. Målet är hela tiden att du ska utvecklas och skaffa erfarenheter under LIA-praktiken, som kan vara användbara för dig i ditt framtida yrke.

Det är viktigt att både arbetsgivaren och du som studerande känner att samarbetet är meningsfullt.

Under din praktikperiod skriver du en LIA-rapport

Du är inte helt befriad från teoretiska moment under din LIA-period. Det teoretiska ligger som grund för de arbetsmoment du förväntas slutföra, och det är viktigt att reflektera över arbetsplatsen och dina uppgifter efter avslutad LIA.

En LIA-rapport är en form av kortare uppsats där du beskriver din arbetsroll på företaget eller organisationen du utfört din LIA på. Dessa rapporter går ut på att skapa en frågeställning som du sedan undersöker och svarar på med hjälp av en metod. Utformningen liknar i mångt och mycket hur en gammal, hederlig uppsats eller PM är uppbyggd.

I LIA-rapporten undersöker du en eller flera aspekter där du utfört din LIA-period. Det kan exempelvis handla om en typ av analys över en företagsstruktur eller liknande. Du utför analysen och sammanställer sedan vad du kommer fram till i din rapport.

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

 

Växelns öppettider under sommaren:

 

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se