Beviljade korta YH-kurser på distans!


Vi har fantastiskt glada nyheter, vi har blivit beviljade två nya korta YH-kurser på distans! Dessa är:

Lön & HR
Bokslut, Deklarationer & Koncernredovisning

Vi är så glada och stolta över att kunna presentera dessa utbildningar som bidrar till att vi kan erbjuda yrkesverksamma att utveckla sina kompetenser!

De korta Yh-kurserna läses på distans och startar under hösten 2023.

Mer information om hur du ansöker kommer snart!