Vi söker medarbetare!

Vi söker medarbetare!
Vi erbjuder en YH-utbildning som tar dig in i en bransch som är mitt i en spännande förändring mot förnyelsebar energi, kretslopptänk och digitalisering.

Vi erbjuder en YH-utbildning som tar dig in i en bransch som är mitt i en spännande förändring mot förnyelsebarenergi, krets- lopptänk och digitalisering. Därför är också behovet av utbildad kompetent personal enormt.
Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till utbildningen ”Drifttekniker inom kraft och värme/process” som startar den 15 oktober. Utbildningen är förlagd till Gävle men kan även läsas i Söderhamn och Sandviken.
Utbildningen är CSN berättigad. Passa på att söka redan idag!

Efter utbildningen och om du är rätt person anställer vi dig till ett arbete inom en utmanande och utvecklande bransch med goda karriärmöjligheter.

Vi är idag närmare 50 koncerner och företag som är kopplade till utbildningen. I ledningen för Drifts/processteknikutbildningen sitter personer med stark förankring i våra företag och inom branschen.