Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter (GDPR) inom Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige – SKY eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete där vi värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och sparar dina personuppgifter. 

Hantering av personuppgifter

Vilka personuppgifter hanterar Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige-SKY?

Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige-SKY hanterar personuppgifter om studenter, utbildare och kontakter inom näringslivet.

Med vilket rättsligt stöd behandlar Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige-SKY personuppgifter?

  • Gällande uppgifter som krävs för anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används 6.1.e (Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning). Detta i korrelation med proposition 2017:49. Vi informerar självklart ändå om behandling/lagring till berörda parter.
  • All information som hanteras i enlighet med svensk/EU-lag för att uppfylla en rättslig förpliktelse hanteras med stöd av 6.1.c (Rättslig förpliktelse)
  • Gällande uppgifter som används i marknadsföringssyfte eller informationssyfte som inte härrör till anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används framför allt 6.1.a (Samtycke).
  • Uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal, till exempel anställningsavtal eller konsultavtal hanteras i enlighet med 6.1.b (Avtal med den registrerade).
  • Intresseavvägning enligt 6.1.f används inför insamlande av samtycke.

Hur inhämtar Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige-SKY samtycke?

Mycket lite av Stiftelsen Yrkeshögskola Sveriges hantering av personuppgifter baseras enbart på samtycke, då uppgifterna i första hand behandlas som ett led i myndighetsutövning. Dock ger vi klar information om hur vi kommer att hantera alla personuppgifter när behandling/lagring av dessa påbörjas och också information om hur du går tillväga för att begära radering/rättning. Information om detta sker i respektive system som används för att inhämta samtycke och lagra data.

Mail som skickas till Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige kan komma att sparas om detta bedöms behövas för att vi ska kunna utföra vårt myndighetsutövande och bedriva vår verksamhet. Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige-SKY behandlar personuppgifter i mail i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem ansvarar för dataskyddsfrågor på Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige?

Ansvarig för dataskydd är av Stiftelsen Yrkeshögskolan Sveriges utsedd ansvarige för personuppgiftsfrågor.

Hur kan jag ta del av den data som lagrats om mig och begära eventuell rättning/radering?

Personuppgiftsrelaterade ärenden skickas till personuppgifter@skys.se

Hantering av personuppgifter på www.skys.se

Vilka uppgifter lagrar vi på skys.se?
Insamling av personuppgifter sker på vår webbplats när du som besökare gör en intresseanmälan, fyller i ett kontaktformulär, signar upp på våra nyhetsbrev eller bokar ett specifikt kurstillfälle. Personuppgifter som samlas in kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, namn på företag samt befattning/titel om du representerar ett företag.

De uppgifter vi samlar in lagras i en databas på vår hemsida. I en databas hos någon av oss utsedd underleverantör av utbildning. I en databas på yh-antagning.se samt i en databas i det program som vi använder för mailutskick. Vid bokning av ett specifikt kurstillfälle behöver du även ange faktureringsadress, vilket då lagras i en databas men även i vårt faktureringssystem.

Ändamål med insamlingen på skys.se?
Vi samlar in dessa uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig angående ditt ärende och ge dig den information du efterfrågat. Vi vill också kunna förse dig med anpassad information om exempelvis nyheter, utbildningar, utbildningsområden samt inbjudningar till olika events som kan vara intressant och relevant för dig.

Period som uppgifterna lagras på skys.se
Vi lagrar dina uppgifter upp till 3 år.

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna på skys.se:
Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige (875003-4558), Hallsbergs Kommun, 694 80 Hallsberg.

Hantering av personuppgifter via intresseanmälningar och nyhetsbrev

Om du gör en intresseanmälan eller anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att SKY får skicka digital kommunikation till dig i form av nyhetsbrev, inbjudningar och annan viktig information som kan intressera dig.

Du har frivilligt lämnat personuppgifter i och med detta och du har när som helst rätt att begära ett registerutdrag av Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

SKY är även skyldig att på din begäran rätta registrerade uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. SKY garanterar att de personuppgifter som du angett i och med en intresseanmälan eller anmälan till nyhetsbrev inte kommer att lämnas ut till en tredje part.

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 58

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se