Problembaserat lärande (PBL)

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)

Denna pedagogik bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Vilket betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Vad är PBL?

PBL står för ProblemBaserat Lärande. Det är den pedagogiska modell som vi använder i våra utbildningar och kurser.

Hos oss innebär PBL att du som studerande tillsammans med en grupp arbetar i projekt baserat på verklighetstrogna situationer. Dessa grupper kallar vi för basgrupper och projekten kallar vi för fallbeskrivningar.

Hur är undervisningen upplagd?

Generellt innebär PBL att du som studerande har mindre undervisning i klassrum eller digitalt. Självaste undervisningen ligger på mellan 6-8 timmar per vecka fördelat på en heldag eller två halvdagar. Detta är ett genomsnitt och kan variera från vecka till vecka eller mellan olika utbildningar.

Undervisningen går ut på att du ska få verktyg för att lösa fallbeskrivningen. Det betyder att du inte får svaren utan ni i basguppen ska tillsammans arbeta fram en lösning.

Hur kan en fallbeskrivning se ut?

En fallbeskrivning kan sträcka sig över en eller flera kurser. Det finns ett antal händelser som alltid finns med i fallbeskrivningen. Några händelser inträffar löpande under fallbeskrivningen medan andra endast inträffar en gång.

Projektstart

Det börjar med ett startmöte där utbildningsledaren går igenom fallbeskrivningen med alla basgrupper. Fallbeskrivningen finns alltid tillgänglig för de studerande i god tid innan startmötet via vår webbaserade läroplattform Itslearning. Så att de studerande har möjlighet att läsa igenom och komma väl förberedda till startmötet.

Projektledare

Varje basgrupp samlas efter startmötet för att utse en projektledare. Alla studerande i basgruppen kommer få vara projektledare över en fallbeskrivning under utbildningen. För att det är viktigt att alla studerande får erfarenhet av rollen.

Erfarenhet av projektledning är både bra och nödvändigt då det är en kompetens som är viktig i arbetslivet.

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se