VA-utredare / Abonnentingenjör

Älskar du att leda och hålla ordning? Vill du ha ett varierande arbete som dessutom har ett hållbarhetstänk?

Då kan denna utbildning vara ditt kall!

Under utbildningen läser du kurser inom bland annat arbetsledning, arbetsmiljö, byggprocesser, uppbyggnad av VA-system, ekonomiprocesser och geoteknik!

Branschen skriker efter de kompetenser som du får under utbildningen. Du kommer inte behöva kämpa mot stor konkurrens om jobben efter din examen!

Utbildningens kärna

När du utbildar dig till abonnentingenjör får du kunskap om allt ifrån uppbyggnad, struktur och funktion till juridik när det kommer till vatten- och avloppsbranschen (VA).

Under utbildningen kommer du blanda det teoretiska lärandet med det praktiska och fokus läggs på problembaserat lärande (PBL). Då får du situationer från arbetsplatser att lösa!

Det varvar ni också med Lärande i Arbete (LIA). Som står för 25% av utbildningen för att du ska få en tydlig bild av vad yrket faktiskt består av för arbetsuppgifter. Och visar du framfötterna under din LIA kan du få ett jobb redan innan du har fått din examen!

Vad kommer jag kunna jobba som?

 • Abonnenthandläggare
 • Abonnentingenjör, vatten och avlopp
 • Bygghandlare VA
 • Kundhandläggare VA
 • VA-utredare

Vad gör en VA-utredare?

Som VA-utredare ser du till att ledningsnät för vatten- och avlopp (VA) fungerar som det ska!

Exempelvis kan det röra sig om att säkerhetsställa att ledningsnätet i bygget av ett vattentorn fungerar felfritt och uppfyller alla säkerhetskrav.

Ditt arbete med vatten- och avlopp är viktigt för att kommuner ska få en så hållbar VA-försörjning som möjligt. Både på kort och lång sikt.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Registrering av beställningar inom VA
 • Utredning av VA-arbeten
 • Beräkning och fakturering av anläggningsavgifter
 • Hantering av mätaravläsningar
 • Hantering av anslutningar med specialkrav
 • Upprättning av underlag för kundavtal
 • Granskning av bygglovsärenden

Vad kan jag tjäna som VA-utredare/abonnentingenjör?

Som VA-utredare/abonnentingenjör har du en medellön på 40 800 kr!

Är jag behörig?

Du kan bli behörig på två olika sätt. Antingen genom att ha en grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav eller med hjälp av reell kompetens.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående.

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du har även läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

 • Matematik 2a, 2b eller 2c (Matematik B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska B eller Svenska som andraspråk 

Ansökan och urval

Utbildningen startar i september 2022. Och sista ansökningsdagen för sen anmälan är 28 augusti 2022!

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Ansök till utbildningen

VA-utredare / Abonnentingenjör

410 YH-poäng

Välj studieort att ansöka till:

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@skys.se

 

 

 

 

Utbildningsledare

noimage_person

Tommy Horvath

Tele: 010-585 58 68

tommy.horvath@skys.se