Arbetsmiljö­ingenjör

Är du intresserad av kunskaps­utveckling, företags­hälsovård samt att skapa en säker arbetsplats?

I så fall är denna utbildningen för dig! Då får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbets­miljö­området. Som arbetsmiljöingenjör jobbar du med riskanalyser och effektivt ledarskap!

Under utbildningen lär du dig även om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Utbildningens kärna

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska och vi utgår från problembaserat lärande (PBL) för att simulera arbetslivet! Det vill säga att lärandet är baserat på verkliga situationer som uppstår på arbetsplatsen.

Denna metod varvas med Lärande i Arbete (LIA) där du får praktisera på arbetsplatser för att lära dig mer om yrket.

Och visar du framfötterna under din LIA kanske du till och med säkrar en anställning redan innan examen!

Vad kommer jag att kunna jobba som?

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Skyddsingenjör
 • Arbetsmiljökonsulent
 • KMA-samordnare
 • Arbetsmiljöhandläggare
 • Arbetsmiljösamordnare

Att arbeta som arbetsmiljöingenjör

Som arbetsmiljöingenjör jobbar du både förebyggande och reaktivt med arbetsmiljö. Inom bland annat riskanalyser och olycksfallsutredningar, men du kommer även jobba med organisationsstruktur och projektledning.

Om en arbetsskada har hänt på arbetsplatsen är det du som arbetsmiljöingenjör som undersöker orsakerna till skadan, både när det gäller både fysiska- och psykiska skador.

Hur mycket tjänar en arbetsmiljöingenjör?

Som arbetsmiljöingenjör tjänar du i snitt 44 200 kronor i månaden!

Vilka kompetenser får jag?

 • Företagshälsovård
 • Systematisk arbetsmiljöarbete på avancerad nivå
 • Metoder för kunskapsutveckling
 • Säkerhet kring människa, maskin och produktion
 • Förändringsarbete och organisationsutveckling
 • Byggarbetsmiljösamordning

Är jag behörig?

Du kan bli behörig på två olika sätt. Antingen genom att ha en grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav eller med hjälp av reell kompetens eller 20-procentsregeln.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du har även läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Matematik 2a, 2b eller 2c (Matematik B)
 • Naturkunskap 2 (Naturkunskap B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska B eller Svenska som andraspråk B)

Ansökan och urval

Utbildningen startar hösten 2021, och sista ansökningsdagen är 21 maj!

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Ansök till utbildningen

Arbetsmiljö­ingenjör

440 YH-poäng / Heltidsstudier

Välj studieort att ansöka till:

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökan och antagning
010-498 48 08

Måndag – Torsdag
13.00 – 14.00

 

Fredag
11.00 – 12.00

 

 

Övriga frågor
010-498 48 00

Måndag – Fredag
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@skys.se

 

 

 

 

Utbildningsledare

Katarina Martinsdotter-Frohm

Tele: 070-632 07 10

katarina@tcc.se