Auktoriserad Elinstallatör (Distans)

Gillar du planering och praktiskt arbete? Då kanske elinstallatör är något för dig! Som elinstallatör utför du bland annat elinstallationer och löser problem på olika typer av elanläggningar!

Med den här utbildningen får du kunskaper om bland annat elproduktion, elöverföring och elanvändning samt kännedom om underhåll, säkerhet och elkvalitet.

Du lär dig även att utföra projektering av installationer av elkraft och hur elmaskiner av olika slag är uppbyggda och fungerar!

Utbildningen leder till en auktorisation och ställer därför krav på tidigare utbildning och andra förkunskaper!

Utbildningens kärna

Hos oss får du kombinera det teoretiska lärandet med det praktiska där fokus läggs på problembaserat lärande (PBL), där du får arbetsbaserade case att lösa.

Vad kommer jag att kunna jobba som?

 • Elinstallatör med beslutanderätt
 • Elinstallatörkonsult
 • Auktoriserad elinstallatör – A
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad

Vad tjänar en elinstallatör?

Som elinstallatör tjänar du i snitt 32 400 kronor i månaden!

Vilka kompetenser får jag?

 • Planera elinstallationer i starkströmsanläggningar
 • Utföra beräkningar och dimensioneringar som tillämpas vid elinstallationer
 • Kunskaper om regler och standarder gällande elinstallation
 • Utföra kontroll före ibruktagning

Är jag behörig?

Du kan bli behörig på två olika sätt för att kunna gå denna projektledarutbildning. Antingen genom att ha en grundläggande behörighet eller med hjälp av reell kompetens eller 20-procentsregeln.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående krav:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har även läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

 • El- och enerigprogrammet

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Elinstallationer, 200p
 • Elkraftteknik, 100p
 • Praktisk ellära, 100p
 • Energiteknik 1, 100p
 • Mekatronik 1, 100p

Yrkeserfarenheten

3 år heltid

Minst 1 års arbete i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar

SAMT

Minst 1 års arbete i ett elinstallationsföretag med
elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

Du kan ha genomfört övrig tid i arbete med elinstallation, elkraft eller elmaskiner.

Ansökan och urval

Utbildningen startar i augusti 2021. Och sista ansökningsdagen för sen anmälan är 23 juli!

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett särskilt prov.

Ansök till utbildningen

Auktoriserad Elinstallatör (Distans)

120 YH-poäng / Deltidsstudier 50%

Välj studieort att ansöka till:

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökan och antagning
010-498 48 08

Måndag – Torsdag
13.00 – 14.00

 

Fredag
11.00 – 12.00

 

 

Övriga frågor
010-498 48 00

Måndag – Fredag
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@skys.se

 

 

 

 

Utbildningsledare

noimage_person

Anna Belinki

Tele: 076-000 63 24

anna.belinki@nercia.se