Rörnätstekniker, Ledningsnät VA (Distans)

Är du intresserad av teknik och miljöfrågor? Utbildningen till rörnätstekniker handlar om att kombinera teknik och miljö för att säkra leveransen av vårt viktigaste och känsligaste livsmedel – Vatten.

Vattentjänstsektorn står inför en utvecklings- och investeringsintensiv period. I och med pensionsavgångar kommer rekryteringsbehovet öka stort. Bedömningen är att investeringarna i förnyelse av VA-näten kommer att öga gradvis 3-4 gånger under de närmaste 25 åren.

En rörnätstekniker är med och producerar och distribuerar dricksvatten och för detta krävs säkra vatten- och avloppsledningar. Det handlar om att underhålla rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar. Vid vattenläckor är rörteknikern på plats för avstängning av vatten, arbetsuppgifter därtill varierar allt från läcksökning, spolning, inspektion av ledningar, besiktningar samt se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • Säkerställa att samhällets ledningssystem som distribuerar, respektive avleder dricksvatten, dagvatten och spillvatten fungerar
  • Förstå och delta i arbetet med projektering och planering av anläggningsarbeten inom VA-ledningssystem
  • Granska CAD-ritningar avseende ledningsprojektering och bedöma läsbarheten av dessa
  • Arbetsleda eller arbeta med anläggningsarbeten för ledningssystem
  • Reparera, underhålla, felsöka och driftövervaka ledningssystem med olika metoder och med hänsyn taget till lagar/avtal och miljö, material, branschnormer och geoteknik

Vad kommer jag att kunna jobba som?

  • Rörnätstekniker VA
  • Arbetsledare Rörnät VA
  • Driftplanerare VA
  • Kontrollant VA

Elevernas omdömen om utbildningen

Kvalitet

Lokaler

Lärare

Rörnätstekniker
“ Jag har arbetsuppgifter som gör stor skillnad för både miljön och samhället i stort. ”

Kristoffer Grönlund

Några av de organisationer vi samarbetar med:

Image-41
Image-44
Image-58
Image-56
Image-54
Image-43
Image-50
Image-48
Image-46
Image-55
Image-53
Image-52
Image-45
Image-49
Image-51
Image-47
Image-42

Ansök till utbildningen

Rörnätstekniker, Ledningsnät VA (Distans)

300 YH-poäng / Heltidsstudier

Välj studieort att ansöka till:

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

distansutbildningar

Anders Bergman

Tele: 070-675 27 77

anders.bergman@avt-ab.se