Vatten är oändligt - om vi tar hand om det

Vatten är en av våra viktigaste resurser och en grundsten i samhällets infrastruktur. Om rent vatten ska vara en självklarhet i framtiden måste vi börja värna om denna livsviktiga resurs redan nu. Och för att lyckas behövs ny kompetens.

För att få en inblick i VA-branschen och behovet av ny kompetens har vi intervjuat Mats Rostö som är vattenexpert med sina 30 år i branschen. Mats är en viktig del i både dagens och framtidens vattenfrågor.

Hej Mats! Berätta lite om dig själv!

– Mats Rostö heter jag och jobbar idag som VD på Nacka Vatten och Avfall AB. Vi ansvarar för vatten och rening av spillvatten i Nacka kommun och har även hand om sophämtning och återvinningsfrågor.

Varför ska man gå en yrkeshögskoleutbildning inom VA?

– För att rent vatten är livsviktigt och VA är en stor bransch med många olika yrken. På två år får du kompetens som vi är i stort behov av och kan jobba med att rena vatten som Vatten- och Miljötekniker eller som Rörnätstekniker där du arbetar med infrastrukturen som levererar vattnet ut till samhället.

Hur stort är behovet av ny kompetens i VA-branschen?

– Behovet är mycket stort både i större och mindre städer. Speciellt i takt med att det byggs allt fler fastigheter och bostäder som behöver ledningar och vatten. Och ju mer städerna växer så växer även behovet av rent vatten. Därför behövs det fler med rätt kompetens i hela Sverige för att vi ska hinna med samhällsutvecklingen i den takt vi vill.

Hur förhåller sig VA-branschen till just hållbarhet och klimat?

– Vatten som vi alltid tänkt som vår oändliga resurs börjar faktiskt bli ändlig. Därför har vi ett stort fokus på klimat- och miljöfrågor. Framförallt med tanke på den allt större översvämningsproblematik som kommer med den kraftiga nederbörd som blivit allt vanligare. Ledningar och anläggningar behöver dimensioneras för att kunna avleda vatten för att undvika översvämningar.

Vad är det mest spännande i VA-branschen just nu?

VA har en otrolig utveckling i sikte. Som uppgiften att rena vatten från bland annat läkemedelsrester på reningsverken. Det betyder att det kommer att finnas en stor teknikutveckling i branschen de kommande 10-15 åren. Så vill man vara en del av en teknikutveckling som ligger i framkant så är VA helt rätt bransch för det.

Tack Mats för inblicken in i VA-branschen!

Du kan läsa mer om våra VA-utbildningar Vatten- och miljötekniker, Rörnätstekniker och VA-utredare / Abonnentingenjör på vår hemsida.

Sen ansökan är öppen till och med senast 28 augusti! Så ansök redan idag!

Frågor eller funderingar?

Fyll i fälten nedan så återkommer vi inom kort!

När du använder formuläret godkänner du att uppgifterna registreras. Läs vår policy om personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring till oss!

010-585 58 50

Måndag – Fredag
09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

 

Du kan även maila dina frågor till info@yhsky.se