Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY).

Stiftelsen SKY är grundad och drivs av arbetslivet i Sverige. SKYS syfte är att tillse efterfrågan av kvalificerad arbetskraft för företag och organisationer. Alla SKYS utbildningar har planerats och formats utifrån behov och genomförs i nära samverkan med arbetslivet. SKYS alla yrkesutbildningar innehåller praktik- LIA.

Våra utbildningar

Att plugga när du har funktionsnedsättning.